Reklamační řád

Tento článek obsahuje doplňující informace ohledně postupu v případě reklamace. Kompletní úpravu odstoupení od smlouvy a práv z vadného plnění naleznete v našich Obchodních podmínkách (články VII. a VII.).

 

Jak postupovat při reklamaci

Reklamovanou věc pošlete nebo osobně přineste na adresu naší prodejny v Mladé Boleslavi (Staroměstské nám. 29, Mladá Boleslav 293 01) s vytištěným reklamačním formulářem a kopií daňového dokladu (faktury).

  1. Reklamaci je nutné uplatnit ihned jakmile se vada objeví, pokud se bude zboží dále užívat může dojít k rozšíření vady a znehodnocení. To pak může být důvodem k odmítnutí reklamace.
  2. Zboží musí být vyčištěno, bez veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. Pokud zboží nebude splňovat zásady obecné hygieny může dojít k oprávněnému odmítnutí reklamace.
  3. Nárok na uplatnění reklamace se nevztahuje na poškození způsobené nedodržováním pokynů k praní a péči o zboží na štítcích od výrobců.

vyřízení reklamace

O výsledku vás budeme informovat na váš email. Snažíme se být rychlejší než zákonných 30 dní.

  1. V případě uznané reklamace s žádostí o výměnu zboží Vám zásilku zašleme na naše náklady.
  2. Pokud si přejete vrátit peníze, učiníme tak převodem na účet.
  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Zpět do obchodu